Panik bozukluğu, toplumdaki bireylerin yaklaşık %4’ünde görülen bir anksiyete bozukluğudur. Üç tane temel belirtisi vardır:

  • Panik Atak: Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, çarpıntı, nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma, göğüs ağrısı-göğüste sıkıntı hissi, terleme, titreme ya da sarsılma, bulantı-karın ağrısı, baş dönmesi-sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma, gerçekdışılık (derealizasyon)- benliğinden ayrılmış olma hissi (depersonalizasyon), aklını ya da kontrolünü yitirme korkusu, uyuşma yada karıncalanma, üşüme, ürperme, ateş basması gibi belirtiler bulunu . Bu belirtiler en fazla yarım saat devam eder.

Toplumdaki bireylerin %10’u ömründe 1 kez panik atak geçirebilir, %7’si de yineleyici panik ataklar geçirir.

  • Beklenti Anksiyetesi: Bir daha ki panik atağın ne zaman olacağı konusunda yoğun endişe hissetme.
  • Kaçınma: Kişi panik atağın ortaya çıkabileceğini düşündüğü durum ve yerlerden uzak durur, bu durum şiddetlendikçe yaşamı çok kısıtlayıcı bir hal alabilir.

Panik Bozukluğu olan hastalarda zamanla sağlık kaygıları ve depresyon da tabloya eklenebilir. Tedavi ile tamamen iyileşme oranı yüksektir. İlaç tedavileri ve psikoterapi birlikte uygulandığında daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.