Gebelik kadının yaşamında çeşitli değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere uyumu gerektiren önemli bir dönemdir.

Bu dönemde, gebe kadın hormonlardaki ani değişimle birlikte, bedeninde 9 ay boyunca sürecek olan gözle görülür farklılaşmayı izler.

Gebelik yüzyıllardır, kadına atfedilen en önemli özelliklerden biri olan doğurganlığın hayata geçmesinin bir yolu, küçük kızın oynadığı oyuncak bebeğin erişkin kadının gerçek bebeğine dönüşmesi sürecinin bir adımı ve belki de kadınlık rolünü kabulün test edildiği bir dönem olarak görülebilir. Bu dönem ilerde kurulması beklenen sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin de temelini oluşturmaktadır.

Bir kadın için doğal ve gelişimsel bir olay, Kritik bir faz ya da gelişimsel bir kriz, Kadınlık kimliğini kazanmanın bir aracısı, Yeni bir varlığı üretmenin temel narsisistik bir doyum kaynağı,

 • Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bir kadında bu dönem, ufak tefek sorunları olsa da genellikle önemli ve hoş bir deneyim olarak yaşanır.
 • Gebelik bir hastalık değil, fizyolojik, olağan ve doğal seyri olan , kadına özgü bir süreçtir.
 • Yani kadınlıkla ve annelikle ilgili önemli ruhsal çatışmalar yaşamayan, doyumlu, mutlu, eşinin ve ailesinin desteği yeterli olan bir kadın için gebeliğin olumlu pek çok duyguyu içermesi beklenir.
 • Gebelik ruhsal çatışmaları çözmek için bir şans, aynı zamanda psikolojik büyüme ve olgunlaşmayı geliştirme fırsatı olabilir.
 • Bununla birlikte anne adayları arasında olumsuz duygular ve beklentiler içinde olanların sayısı az değildir. Doğuma ilişkin korkular, bebeğin sağlığıyla ilgili sürekli endişe duyma, kısıtlanmışlık duygusu, bebeği istememe gibi duygular yaşanabilir.
 • Tedavi KararıRuhsal bozukluk tanısı psikiyatrist tarafından konulur. Öncelikle ruhsal değişikliğin hastalık boyutuna ulaşıp ulaşmadığı ya da tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verilmelidir. Tedavinin türünün belirlenmesi de oldukça önemlidir ve bu noktada kadın-doğum uzmanıyla psikiyatristin yakın işbirliğine ihtiyaç vardır.

Gebelik döneminde ilaç kullanıp kullanmama kararı ve kullanılacaksa ilacın türünün seçimi titizlik gerektiren konulardır. Bu dönemde var olan ağır bir ruhsal rahatsızlığın tedavi edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, annenin ve bebeğin yetersiz beslenmesi, doğum öncesi ve sonrası bakımı uygulayamama, kendine ve/veya bebeğe zarar verme, intihar olarak sayılabilir.

Neler Uyarıcı Olmalı?

Gebelikte Ruhsal Durumu Olumsuz Etkileyen Etkenler:

 • Küçük yaşta
 • İsteği dışında ve hazırlıksız gebe kalmış olmak
 • Eşin olmaması
 • Eşin duygusal desteğinin olmaması
 • Kadınlık rolü ve sorumluluğuyla ilgili güçlükler
 • Ciddi bir fiziksel hastalığın bulunması
 • Sürmekte olan bir ruhsal bozukluğun varlığı
 • Maddi ve sosyal desteğin yetersizliği