Depresyon ruhsal çökkünlük halidir. Kişi kendini gün boyu mutsuz hisseder, eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamaz, hayata karşı ilgi ve isteği kalmamıştır, karamsardır. Uykuları ve iştahı genellikle azalmıştır, bazı hastalarda ise tam tersi sürekli uyuma isteği ve özellikle karbonhidrat tüketiminde artışla karakterize bir iştah artışı mevcuttur. Kilo kaybı sık görülür, bazı hastalarda ise kilo artışı olur. Cinsel istek azalır. Bitkinlik ve yorgunluk sık görülür. Bazı hastalar ise huzursuz ve sıkıntılıdır. Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık görülür. Kişi kendini değersiz, işe yaramaz biri olarak algılar, suçluluk hissedebilir. Kendisini dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi hisseden kişi iyileşemeyeceğini düşünür, çaresiz ve karamsardır. Bu düşünceler sonrası ölüm, kişiye tek çıkış yolu gibi gelebilir. Ölme isteği, intihar düşünceleri ve girişimleri görülebilir.

Depresyon toplumda yaklaşık %10 sıklıkta görülür, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sıktır.

Uygun tedaviyle tam iyileşme sağlanabilir. Tedavide ilaç tedavileri ve psikoterapi uygulanır. Hastanın gereksinimine göre tedaviye karar verilir.  Yineleme riski olduğu için kişi iyileştikten sonra da bir süre koruyucu tedaviye devam edilmelidir.