Bengisu ÜZEL TANRIVERDİ
Uzman Psikolog, Aile Danışmanı
2010 yılında Hacettepe  Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Bengisu ÜZEL TANRIVERDİ, 2011- 2013 yılları arasında Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans programını tamamladı. 2011-2012 yıllarında Manisa’da ailesi tarafından bakımı sağlanamayan, psikiyatrik bozukluk tanısı almış 19 yaş üzeri erkek bireylerin yatılı olarak kaldığı bakım merkezinde çalışmıştır. 2012- 2015 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvası, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi, evlat edinme birimi ve koruyucu aile biriminde 0-18 yaş arasındaki çocuklarla çalışmalar yürütmüştür. 2014 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Psikoloji Birimi’nde çalışmaya başlamıştır. Halen  Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilimdalı ile ortak projeler üretmekte, akademik yayın oluşturmak için çalışmalar planlamakta ya da planlanan çalışmalarda yer almaktadır, çocuk ve ergenlerin psikolojik değerlendirmesini yapmakta ve çeşitli süreçlere ilişkin ailelere ve çocuk ve ergenlere danışmanlık hizmeti vermektedir. 2020 yılından itibaren serbest olrak çlışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Alanları
Aile Danışmanlığı
Çocuklara Yönelik Psikolojik Danışmanlık
Ergenlere Yönelik Psikolojik Danışmanlık

Uyguladığı Testler
Ankara Gelişim Tarama Envanteeri ( 0-6 yaş çocuklar için gelişim değerlendirme testi)
CAT (4-10 yaş çocukları için kişilik testi)
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R),
Özgül Öğrenme Güçlüğünün değerlendirilmesi için yarı yapılandırılmış batarya
CTT(çocuklar için cümle tamamlama testi)
Louissa Düss hikayeler oluşturma testi
Bender Gestalt Motor Algı testi
TAT kişilik testi,
MMPI kişilik testi
Yetişkinler için zeka testi (WAIS R),
CTT (yetişkinler için cümle tamamlama testi)
Nöropsikolojik testler
Bender Gestalt Motor Algı testi

Eğitim

2011- 2013 Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans
Bitirme Projesi Konusu:  Anne Eğitiminde Çocukla Etkili İletişim ve Stres Yönetimi Eğitiminin Etkililiği Proje Danışmanı: Prof. Dr. Şeyda AKSEL
2006-2010 :Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji
2002-2006 :Fatih Anadolu Lisesi, Manisa

İş Deneyimi

07/2011- 03/2012 Özel Güven Bakım Merkezi,Manisa
03/2012 – 10/2014 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Manisa
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, Manisa
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Manisa
12/2014- 2020 Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi
Psikoloji Birimi, Manisa

2020 yılından itibaren çalışmalarını serbest olarak sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler

 • Nisan 2018- halen, İzmir Ceu Salvador Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi ( Teori ve Süpervizyon ) Eğitimi.
 • Mayıs, 2017, İzmir Çocuklarla Sanat Terapi Uygulaması Eğitimi( 16 Saat) . Klinik Psk. Olcay Güner, Klinik Psk. Nur Dinçer GENÇ
 • Eylül, 2016, DBE- EMDR 1. Düzey eğitimi, İzmir.
 • 13/14 Şubat 2016,İzmir Bilişsel-Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları (Türk Psikologlar Derneği Katılım Belgesi)
 • 2/7 Şubat 2016,İzmir WISC-IV (Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası- süreç devam ediyor.)
 • 11/12 Nisan 2015,İzmir Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimi(Türk Psikologlar Derneği Katılım Belgesi)
 • Şubat- Mart 2015,İzmir Tematik Algı Testi (TAT) ve Çocuklar için Algı Testi (CAT) Eğitimi ve Süpervizyonu
 • 09/01-11/01 2015,İzmir Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası)
 • 17/12-27/12 2014,İzmir WISC-R Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği Uygulayıcı Sertifikası)
 • 3-7 Şubat 2014,İzmir Prof.Dr. Hürol FIŞILOĞLU tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (3. Düzey)
 • 11-15 Kasım 2013,Manisa Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi
 • 12-16 Ağustos 2013, İzmir Prof.Dr. Hürol FIŞILOĞLU tarafından verilen  Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (2. Düzey)
 • 28 Ocak- 01 Şubat 2013,İzmir Prof.Dr. Hürol FIŞILOĞLU tarafından verilen Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi (1. Düzey)

Katıldığı Sempozyum Kongre ve Söyleşiler

 • 10-13 Temmuz 2008, Ankara – Ulusal Psikoloji  Öğrencileri Kongresi
 • 20-25 Temmuz 2008, Berlin – International Congress of Psychology
 • 23-25 Ekim 2008, İzmir – İzmir Uluslararası Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu
 • 22-24 Mayıs 2009, İzmir – Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu
 • 21-24 Temmuz 2009, İstanbul – Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
 • 14-17 Nisan 2010,  Mersin – Ulusal Psikoloji Kongresi
 • 14-17 Temmuz2010, Ankara – Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
 • 7 Nisan 2012, İzmir – Ergen Sağlığı Kursu
 • 08 Mayıs 2012, İzmir – Olgularla Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu
 • 28-29 Kasım 2014, İzmir – 5.Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi
 • 19 Aralık 2015, İzmir – Ayrımcılık Karşıtı Sertifika Programı (İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği)
 • 23 Aralık 2015, İzmir – Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Travma Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği-İzmir Şubesi)
 • 27 Aralık 2015, İzmir – Sığınmacılar, Travma ve Psikososyal Destek                                   (Toplumcu Psikologlar)
 • 14 Ocak 2016, İzmir – Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere  Sosyal Psikolojik      Bakış.  (Türk Psikologlar Derneği-İzmir Şubesi)
 • 11-13 Kasım 2016, Ankara – Çocuk Koruma Kongresi

Sözlü Bildiriler ve sunumlar

 • 10-13 Temmuz 2008, Ankara – 13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
  Üniversite öğrencilerinde depresyon ve algılanan sosyal destek düzeyinin internet kullanımı ile ilişkisi.
 • 14-17 Temmuz 2010, Ankara – 15.Ulusal Psikoloji  Öğrencileri Kongresi
  Genç yetişkinlerde ve orta yetişkinlerde örtük bellek performansı açısından farklılık var mıdır?
 • 30 Kasım 2012, İzmir – “Şiddetin Tersi Yüzü “ Panelde Konuşmacı
  Konu:Töre ve Namus Cinayetleri
 • 20.01.2014, Manisa – Salihli Açık Cezaevi “Öfke Yönetimi” Seminerinde Konuşmacı             
 • 20.01.2014, Manisa – Salihli Denetimli Serbestlik “Öfke Yönetimi” Seminerinde Konuşmacı 
 • 11-13 Kasım 2016, Ankara – Çocuk Koruma Kongresi
  Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik ve klinik özelliklerii psikopatoloji ve ilişkili risk etmenlerinin değerlendirilmesi.(Sözlü Bildiri) Manisa ilinde Savaş mağduru göç eden çocuklarda görülen ruhsal bozukluklar ve ilişkili etmenler.(Sözlü Bildiri)
  *Çeşitli okullarda Sınav Kaygısı ve Başetme yolları, Ergenlik Dönemi Özellikleri konusunda sunumlar yapmıştır.

Yeraldığı projeler ve stajlar

 • 2016-2018 yılları arasında Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Üyesi olarak çeşitli projelerde yer almıştır.
 • 2016-2018 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Çocuk ve Ergen Birimi yürütücüsü olarak çeşitli projelerde yer almışır.
 • 2015 yıılı Şubat ayı itibariyle  Celal Bayar Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan DSM 5 ölçeklerinin Türkçe Sürümünün Geçerlik Güvenirliğini değerlendirmek ve ölçekleri Türkçe’ye uyarlamak amacıyla yapılan çalışmalara katılmak.
 • Mayıs 2014, Psiko-sosyal Destek Koordinasyon Merkezi (Manisa/Soma) Soma Maden kazasında vefat eden ailelere psiko-sosyal destek verilmesinde psikolog olarak çalışma.
 • 05/2013-02/2014, Zafer Kalkınma Ajansı Destekli “Umutlar Çiçek Açsın Projesi” Eğitici Eğitimlerinde Eğitmenlik Manisa il ve ilçelerinde bulunan kurumlarda yapılan sunumlarda konuşmacı olarak bulunma
 • 2008-2009,Ankara Otistik Bireyler Derneği II. GED Projesi
 • 06/2008-07/2008,Kanat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Kurum Psikologu Yanında Gönüllü Çalışma

Aktiviteler
02/2016-02/2018  –  Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi Üyesi
02/2016-02/2018  –  Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Çocuk ve Ergen Birimi Yürütücülerinden biri
5-7 Eylül 2016  –  19. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi
02/2016- 2018  –  Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi
09/2007-06/2010  –  Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu – Yazman
10-13 Temmuz 2008  –  13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği