Şizofreni, genellikle genç yaşta başlayan, insanın kişilerarası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendine özgü bir içe kapanma dünyasında yaşadığı, düşünce, duygu ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü, beynin yapısında ve işleyişinde bazı değişikliklerin olduğu çok sistemli bir ruhsal bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1’dir.
İçe kapanma, toplumdan geri çekilme, hayattan zevk almama, konuşma ve düşünce üretim miktarının azalması, herhangi bir şey yapmak istememe, okul veya çalışma yaşamındaki verimliliğin düşmesi hastalığın negatif belirtileri arasındadır.
Kişinin kulağına ses gelmesi, bazı gerçek dışı inanışlara ve düşüncelere sahip olma, tutarsız ve garip davranışlar ve konuşmalar, çağrışım dağınıklığı, uygunsuz duygulanım, sıkıntı ve huzursuzluk hali de pozitif belirtiler arasında sayılabilir.
Çoğu hasta hastalığının bilincinde değildir ve hasta olduğunu kabullenmez.
Şizofreni tedavisinde uzun süreli ilaç kullanımı mutlaka gereklidir. Bunun yanında hastaya yönelik terapi uygulamaları ve aileye yönelik eğitim ve destek tedavileri mutlaka uygulanmalıdır.