Ergenlik dönemi, hem bedensel hem de ruhsal açıdan çocukluktan yetişkinliğe geçilen fırtınalı bir gelişim dönemidir. Bir yandan çocukluk günlerine veda etmenin hüznünü yaşayan ergen bir yandan da kendisini bekleyen yeni sorumlukların ve rollerin heyecanı içindedir. Önceleri bedenindeki hızlı değişimlere uyum sağlamaya çalışır. Dış görünümüne çok önem verir. Zaman zaman akranlarından geri kaldığı ya da ileride gittiği için endişelenir, utanır. Dışarıdan gelen eleştirilere karşı çok duyarlıdır. Kimliğin temel taşlarından birisi olan cinsel kimlik gelişimi bedendeki bu değişikliklerle şekillenir. Artık hormonlar harekete geçmiş, kendi cinsinin erişkin bir üyesi olmakla ilgili bedensel özellikler bir bir tamamlanmış ve buna bağlı olarak da cinselliğe yönelik ilgi artmıştır.

Bedendeki bu gelişime paralel olarak kişilik de gelişmeğe başlar. Ergen kendi sosyal kimliğiyle ilgili arayışlar içindedir. Farklı arkadaş gruplarına katılarak, okuyarak, çeşitli sanat ve spor etkinliklerine katılarak ve beğendiği erişkinleri kendine örnek alarak kendi kişiliğini oluşturmaya çalışır. Bu arayış ergeni değişik rollere sokabilir. Anne-baba çocuğundaki bu değişiklikleri anlamakta zorlanabilir, endişelenebilir. Kendini bulmaya ve geliştirmeye çalışan ergen aile tarafından asi ve uyumsuz biri olarak algılanabilir. Anne-baba için daha birkaç yıl önce elinden tutup parka götürdüğü çocuğunun gelmiş olduğu nokta korkutucu bile olabilir. Anne-babanın ergeni denetleme, kendi doğru bildiklerini ona dikte ettirme çabaları ise kuşak çatışmasını körükleyecektir. Unutulmamalıdır ki ergenlikte anne-baba ile çocuk arasında fikir ayrılıkları ve bir miktar çatışma olması normaldir ve aslında gelişimin bir gereğidir.
Ancak bazen ergendeki bu kimlik arayışı şiddetli boyutlara ulaşabilir ve bir takım ruhsal sorunlar ortaya çıkabilir. Ya da anne-babalar bu süreci nasıl ele alacaklarını kestiremeyebilirler. Bu durumda profesyonel bir yardım almak sorunların daha kolay çözülmesini sağlayacak ve hem ergene hem de aileye doğru yoldan ilerleyebilmeleri için rehberlik edecektir.